1077 Budapest, Baross tér 17. (A Keletinél)
MENÜ

Adatvédelem

 


 

Az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete – „GDPR”


- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról -


alapján


 


Verzió: 1.0.


Hatályos: 2018. május 25. napjától


 


 


 Ellenőrizte és jóváhagyta:


Barabás Zsolt László


ügyvezető


sk.


 


 


 


 


   1. AZ ADATKEZELŐ
   Jelen adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy az érintett magánszemélyeket közérthetően és tömören tájékoztassa a személyes adataik kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679.számú Rendelet - „GDPR”) és a magyar Infotörvénynek (2011. évi CXII. törvény) megfelelően.


 


Diamond 99 Kft.  (a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki.

A **** alatt megtalálható web oldal adatkezeléséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató elérhető http://diamondsexshop.hu/adatv.php címen.


Az adatkezelő adatai:


 


Név: Diamond 99 Kft.


Cím: 2230 Gyömrő, Deák Ferenc u. 12.


Postacím és üzlet: 1077 Budapest, Baross tér 17.


Adószám: 13929653-2-13


Uniós Adószám: HU13929653


Cégjegyzékszám: Cgj. 13-09-112455


Engedély: Gazdasági Minisztérium (MKEH) engedélyszám csomagküldésre: C/003157Ügyfélszolgálat, panaszkezelés:Cím: 1077 Budapest, Baross tér 17.


E-mail:info@diamondsexshop.hu


Tel.: 06 20 250-2414 (hétköznap: 10.00 – 19.00)


Kapcsolattartó: Barabás Miklós


Nyitva tartás:Hétfő:10.00-20.00,   Kedd-Péntek: 10.00 - 19.00, --Szombat: 10.00-14.00


 Tárhely szolgáltató: mediacenter.huAdatkezelő az a személy, szervezet, aki az adatkezelés céljait és eszközeit  - önállóan vagy másokkal együtt -  meghatározza, aki alapvetően és döntően szabályozza az adatkezelést.


 


Az adatkezelő a tevékenységét, belső szervezeti eljárását több adatkezelési szabályzattal is korlátozza, s védi egyben az érintettek személyes adatait, garanciális jogait.Az adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak.

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.

 1. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT ADATOK KÖRE

  Általános tudnivalókA weboldalon az adatkezelő az önkéntesen, hozzájárulás alapján megadott személyes adatokat


tárolja az adatkezelő (jogalap), mely adatkezelés célja a tájékoztatás, ügyfélkapcsolat szerinti kiszolgálás.


 


A személyes adatok lehetséges fajtái: vezeték- és utónév, IP cím, bejelentkezési hely és időtartam, telefonszám, e-mail cím. Az adatokat megismerő személyi kör: a kapcsolatfelvétel címzettjei, az ügyfélkiszolgálás feladatait végző ügyintézők.


 


Hivatali/ügyfél kapcsolat létrejötte esetén a szolgáltató a mindenkori hatályos ágazati jogszabályoknak megfelelő ideig tárolja a jogszabályban előírt adatkört, illetve a számviteli- és adójogszabályok (2000. évi C. törvény) szerinti 8 éves időtartamig tárolja a személyes adatok közül a nevet és a címet. 1. ADATFELDOLGOZÓK


 


 Adatkezelő nem vesz igénybe külső adatfeldolgozót.


  1. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSAAz érintettet – tömören, közérthetően és részletesen - tájékoztatjuk az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.


 


A tájékoztatásunk kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.


 
 1. A SZEMÉLYES ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐBELI TERJEDELME

  Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.5.1. A honlap látogatóinak adataiA honlapok látogatása során az adatkezelőként rögzítjük a (be nem azonosítható) felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Jelen adatok statisztikai jellegű adatok, nem rendeljük hozzá konkrét vásárlónk kilétét, így az érintett nem beazonosítható.

Az adatokat a szerver maximum egy hónapig tárolja. Az adatkezelés jogalapja: érintett magánszemély önkéntes hozzájárulása.


 


A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.


 


5.2. Kapcsolatfelvétel, levelezés

A kezelt adatok köre:  név, cím, telefonszám, e-mail cím.


 


Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, amennyiben üzleti kapcsolat nem jön létre, úgy az adatokat a felvételtől számított maximum 30 napig tárolja, üzleti kapcsolat létrejötte esetén az ágazati jogszabályoknak, illetve a számviteli- és adó szabályoknak megfelelően tárolja és kezeli az adatokat. A számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelési időtartam a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.


 


5.3. Hírlevél feliratkozás


 


Adatkezelő az érintett nevét és e-mail címét kezeli, mindaddig, amíg az érintett le nem iratkozik, amíg nem kéri adatai kezelésének törlését.


 


5.4. Egyéb adatkezelések – Álláshirdetés kiírása


  1. Munkáltató álláspályázat meghirdetése esetén előzetes tájékoztatás keretén belül biztosítja saját adatkezelő voltának és elérhetőségének a megismerhetőségét.


  1. Munkáltató csak olyan személyes adatok megismerhetőségére tart igényt, amelyek lényegesek az adott munkakörrel kapcsolatban.


  1. Munkáltató az adatvédelmi hatóság 2016. évben kelt Tájékoztatója alapján megismerheti az adott állásra pályázó közösségi oldalakon közzétett nyilvános, a munkavégzés szempontjából lényeges személyes adatait, de erről a körülményről előzetes tájékoztatást nyújt a pályázó számára. Munkáltató a pályázó közösségi oldalával kapcsolatban személyes adatot le nem ment, nem tárol, nem továbbít.


  1. Adatkezelés célja: a meghirdetett munkakör betöltése, munkaszerződés megkötése


  1. A kezelt adatok köre: a munkakörrel kapcsolatos lényeges adatok köre.


  1. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázat esetén a munkaügyi szabályok szerinti időtartamig, sikertelen pályázat esetén a pályázatról való döntést követő 5. napig, mikor is a sikertelen pályázati anyagok teljes mértékben törlésre kerülnek és erről a sikertelen pályázok értesítést kapnak.


  1. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a munkáltatónál a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók és közreműködők.

 2. Adattárolás helye, módja: papír alapon a felvételi dossziékban, alkalmazás esetén a munkavállaló munkaügyi dossziéjában, illetve elektronikusan a munkáltató által használt e-mail levelező rendszerben. 3. ADATTÁROLÁS MÓDJA, BIZTONSÁG

  Az adatkezelő honlapjait kiszolgáló szerverek a http://www mediacenter.hu-nál találhatók

  6.1. Adatbiztonság


 


Adatkezelő az adat- és információbiztonság területére vonatkozóan külön szabályzatot alkotott.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi: • az integritást és bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.


 


Adatkezelő külön belső szabályzatokat alkotott a számítástechnikai, valamint a szervezési-technikai intézkedései vonatkozásában.


 


Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.6.2. Adattárolás


Az adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);- változatlansága igazolható (adatintegritás);- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.


Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS

  Az adatkezelő a felvett személyes adatokat nem továbbítja egyéb címzetteknek vagy adatfeldolgozóknak. 2. JOGORVOSLÁSI LEHETŐSÉGEK

  8.1. Tájékoztatás


Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.


 
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról.Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerűen rövid időn belül, maximum azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.


 


A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.


 


Ettől eltérő esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.


 


8.2.  Helyesbítés, korlátozás, törlésAz adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.Adatkezelő az érintett kérelme alapján – további döntésig, intézkedésig -  korlátozza a személyes adatok kezelését, azokat elkülönítve kezeli.


 


Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.


 
 


 


8.3. Tiltakozás


 


Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.


Az adatkezelő. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.8.4. Hatósági, bírósági jogorvoslat

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huAz érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.  A bírósági illetékességi szabályok jelölik meg az eljáró bíróságot, az érintett a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti Törvényszéknél is jogosult kezdeményezni az eljárást.